Ajuntament de Xirivella::Galeria empresarial de la Província de València

Publicat en el BOP de hui 22/10/2021

Termini 7 dies naturals (del 23 fins al 29 d'octubre de 2021)

Beneficiaris:

Persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, de les activitats enumerades en l'Annex I de la convocatòria que exercisquen l'activitat en el terme municipal de Xirivella i que no hagen sigut beneficiàries de les ajudes del Pla Resistir, procedents d'aquest o d'un altre ajuntament.

Els imports de les ajudes seran:
a) Una quantitat fixa de 2.000 € per cada persona autònoma o *microempresacon un màxim de 10 persones treballadores, en els sectors identificats en l'Annex I.
b) Una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i persones autònomes en els sectors identificats en la convocatòria.

Presentació per seu electrònica: clique ací